เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

5,835 บาท

(KSPN-31-99)
Code : 067B3274
รุ่น TEX 20
(ไม่รวมไส้เอ็กแปนชั่น)(เฉพาะหัวไม่รวมตัว)

Placeholder

5,835 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-31-99)
Code : 067B3274
รุ่น TEX 20
(ไม่รวมไส้เอ็กแปนชั่น)(เฉพาะหัวไม่รวมตัว)

KSPN