(รหัสสินค้า : 099192) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

(รหัสสินค้า : 099192) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

5,835 บาท

(KSPN-099-41-302) (41-เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS)
Code : 067B3274
รุ่น TEX 20
(ไม่รวมไส้เอ็กแปนชั่น)(เฉพาะหัวไม่รวมตัว)

5,835 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-41-302) (41-เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS)
Code : 067B3274
รุ่น TEX 20
(ไม่รวมไส้เอ็กแปนชั่น)(เฉพาะหัวไม่รวมตัว)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว