(รหัสสินค้า : 099086) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

(รหัสสินค้า : 099086) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

1,695 บาท

(KSPN-099-41-603) (41-เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS)
รุ่น TX2-3.0 แบบแฟร์

1,695 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-41-603) (41-เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS)
รุ่น TX2-3.0 แบบแฟร์

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว