(รหัสสินค้า : 099090) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

(รหัสสินค้า : 099090) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

2,595 บาท

(KSPN-099-41-702) (41-เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS)
รุ่น TGEX
Code : 067N2027

2,595 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-41-702) (41-เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS)
รุ่น TGEX
Code : 067N2027

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว