(รหัสสินค้า : 099093) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

(รหัสสินค้า : 099093) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

1,585 บาท

(KSPN-099-41-101) (41-เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS)
Code : 068Z3348
รุ่น TEN 2
ท่อเข้า 3/8 นิ้ว ท่อออก 1/2 นิ้ว แบบแฟร์
(ไม่รวมไส้เอ็กแปนชั่น) (Range N) น้ำยา R-134a

1,585 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-41-101) (41-เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS)
Code : 068Z3348
รุ่น TEN 2
ท่อเข้า 3/8 นิ้ว ท่อออก 1/2 นิ้ว แบบแฟร์
(ไม่รวมไส้เอ็กแปนชั่น) (Range N) น้ำยา R-134a

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว