(รหัสสินค้า : 099003) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

(รหัสสินค้า : 099003) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

1,395 บาท

(KSPN-099-41-604) (41-เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS)
Code : 068Z3206
รุ่น TX 2
ท่อเข้า 3/8 นิ้ว  ท่อออก 1/2 นิ้ว  แบบแฟร์
(ไม่รวมไส้เอ็กแปนชั่น) น้ำยา R-22, R-407

1,395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-41-604) (41-เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS)
Code : 068Z3206
รุ่น TX 2
ท่อเข้า 3/8 นิ้ว  ท่อออก 1/2 นิ้ว  แบบแฟร์
(ไม่รวมไส้เอ็กแปนชั่น) น้ำยา R-22, R-407
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว