(รหัสสินค้า : 099001) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 3 ตัน

(รหัสสินค้า : 099001) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 3 ตัน

1,060 บาท

(KSPN-099-08-107) (08-EMERSON รุุ่น AFA)
Model : AFA 3 HC (ST)
(IN 3/8 SAE , OUT 1/2 SAE) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-22

1,060 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-08-107) (08-EMERSON รุุ่น AFA)
Model : AFA 3 HC (ST)
(IN 3/8 SAE , OUT 1/2 SAE) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-22

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว