(รหัสสินค้า : 099018) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 55 ตัน

(รหัสสินค้า : 099018) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 55 ตัน

7,545 บาท

(KSPN-099-06-101) (06-EMERSON รุุ่น TIR)
Model : TIR 55 HC (ST)
(IN 7/8 ODF , OUT 1 1/8 ODM) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-22

7,545 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-06-101) (06-EMERSON รุุ่น TIR)
Model : TIR 55 HC (ST)
(IN 7/8 ODF , OUT 1 1/8 ODM) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-22

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว