เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 3 ตัน

เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 3 ตัน

1,095 บาท

(KSPN-01-01)
Model : BAE 3 ZW195 (ST)
(IN 3/8 ODF , OUT 1/2 ODF) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-22

Placeholder

1,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-01-01)
Model : BAE 3 ZW195 (ST)
(IN 3/8 ODF , OUT 1/2 ODF) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-22

KSPN