(รหัสสินค้า : 099175) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 3-1/2 ตัน

(รหัสสินค้า : 099175) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 3-1/2 ตัน

1,095 บาท

(KSPN-099-22-103) (22-EMERSON รุุ่น BAE)
Model : BAE 3-1/2 ZW195 (ST)
(IN 3/8 ODF , OUT 1/2 ODF) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-410

1,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-22-103) (22-EMERSON รุุ่น BAE)
Model : BAE 3-1/2 ZW195 (ST)
(IN 3/8 ODF , OUT 1/2 ODF) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-410
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว