เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 6 ตัน

เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 6 ตัน

1,085 บาท

(KSPN-01-08)
Model : BAE 6 ZW195 (ANG)
(IN 1/2 ODF , OUT 5/8 ODF) (ท่องอฉาก)
สำหรับน้ำยา R-22

Placeholder

1,085 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-01-08)
Model : BAE 6 ZW195 (ANG)
(IN 1/2 ODF , OUT 5/8 ODF) (ท่องอฉาก)
สำหรับน้ำยา R-22

KSPN