เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 12 ตัน

เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 12 ตัน

2,385 บาท

(KSPN-02-02)
Model : TFES 12 ZAA (ANG)
(IN 5/8 ODF , OUT 7/8 ODF) (ท่องอฉาก)
สำหรับน้ำยา R-22

Placeholder

2,385 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-02-02)
Model : TFES 12 ZAA (ANG)
(IN 5/8 ODF , OUT 7/8 ODF) (ท่องอฉาก)
สำหรับน้ำยา R-22

KSPN