(รหัสสินค้า : 099186) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 16 ตัน

(รหัสสินค้า : 099186) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 16 ตัน

2,385 บาท

(KSPN-099-23-204) (23-EMERSON รุุ่น TFES)
Model : TFES 16 ZAA (ANG)
(IN 5/8 ODF , OUT 7/8 ODF) (ท่องอฉาก)
สำหรับน้ำยา R-22

2,385 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-23-204) (23-EMERSON รุุ่น TFES)
Model : TFES 16 ZAA (ANG)
(IN 5/8 ODF , OUT 7/8 ODF) (ท่องอฉาก)
สำหรับน้ำยา R-22

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว