(รหัสสินค้า : 099207) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 12 ตัน

(รหัสสินค้า : 099207) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 12 ตัน

1,745 บาท

(KSPN-099-21-104) (21-EMERSON รุุ่น NBE)
Model : NBE 12 ZAA (ST)
(IN 5/8 SAE , OUT 7/8 SAE) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-410A

1,745 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-21-104) (21-EMERSON รุุ่น NBE)
Model : NBE 12 ZAA (ST)
(IN 5/8 SAE , OUT 7/8 SAE) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-410A

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน