(รหัสสินค้า : 099021) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 7.5 ตัน

(รหัสสินค้า : 099021) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 7.5 ตัน

2,295 บาท

(KSPN-099-01-302) (01-EMERSON รุุ่น TCLE)
Model : TCLE 7 1/2 HZ (ST)
(IN 5/8 ODF , OUT 7/8 ODF) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-22 , R-134 , R-404 ,R-407

2,295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-01-302) (01-EMERSON รุุ่น TCLE)
Model : TCLE 7 1/2 HZ (ST)
(IN 5/8 ODF , OUT 7/8 ODF) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-22 , R-134 , R-404 ,R-407

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว