(ยกเลิก)เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 0.5 ตัน

(ยกเลิก)เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 0.5 ตัน

995 บาท

(KSPN-16-01)
Model : AA 1/2 HC (ST)
(IN 3/8 ODF , OUT 3/8 ODF) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-22 , R-134 , R-404 ,R-407

995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-16-01)
Model : AA 1/2 HC (ST)
(IN 3/8 ODF , OUT 3/8 ODF) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-22 , R-134 , R-404 ,R-407

KSPN