(ยกเลิก)เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 2 ตัน

(ยกเลิก)เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 2 ตัน

1,255 บาท

(KSPN-16-03)
Model : AA (E) 2 HC (ST)
(IN 3/8 ODF , OUT 1/2 ODF) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-22 , R-134 , R-404 ,R-407

1,255 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-16-03)
Model : AA (E) 2 HC (ST)
(IN 3/8 ODF , OUT 1/2 ODF) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-22 , R-134 , R-404 ,R-407

KSPN