(รหัสสินค้า : 099065) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 10 ตัน

(รหัสสินค้า : 099065) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 10 ตัน

2,635 บาท

(KSPN-099-01-111) (01-EMERSON รุุ่น TCLE)
Model : TCLE 10 HC (ST)
(IN 5/8 ODF , OUT 7/8 ODF) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-22

2,635 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-01-111) (01-EMERSON รุุ่น TCLE)
Model : TCLE 10 HC (ST)
(IN 5/8 ODF , OUT 7/8 ODF) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-22

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว