(รหัสสินค้า : 099067) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 5.5 ตัน

(รหัสสินค้า : 099067) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 5.5 ตัน

1,945 บาท

(KSPN-099-23-101) (23-EMERSON รุุ่น TFES)
Model : TFES 5 1/2 HC (ST)
(IN 1/2 ODF , OUT 7/8 ODF) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-22 , R-134 , R-404 ,R-407

1,945 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-23-101) (23-EMERSON รุุ่น TFES)
Model : TFES 5 1/2 HC (ST)
(IN 1/2 ODF , OUT 7/8 ODF) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-22 , R-134 , R-404 ,R-407

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว