(รหัสสินค้า : 099098) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 5.5 ตัน

(รหัสสินค้า : 099098) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 5.5 ตัน

1,825 บาท

(KSPN-099-03-102) (03-EMERSON รุุ่น HFES)
Model : HFES 5-1/2 HC (ANG)
(IN 5/8 ODF , OUT 7/8 ODF) (ท่องอฉาก)
สำหรับน้ำยา R-22

1,825 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-03-102) (03-EMERSON รุุ่น HFES)
Model : HFES 5-1/2 HC (ANG)
(IN 5/8 ODF , OUT 7/8 ODF) (ท่องอฉาก)
สำหรับน้ำยา R-22

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว