(รหัสสินค้า : 099102) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 10 ตัน

(รหัสสินค้า : 099102) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 10 ตัน

1,825 บาท

(KSPN-099-03-106) (03-EMERSON รุุ่น HFES)
Model : HFES 10 HC (ANG)
(IN 5/8 ODF , OUT 7/8 ODF) (ท่องอฉาก)
สำหรับน้ำยา R-22

1,825 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-03-106) (03-EMERSON รุุ่น HFES)
Model : HFES 10 HC (ANG)
(IN 5/8 ODF , OUT 7/8 ODF) (ท่องอฉาก)
สำหรับน้ำยา R-22

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว