(รหัสสินค้า : 099111) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 2 ตัน

(รหัสสินค้า : 099111) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 2 ตัน

2,325 บาท

(KSPN-099-01-103) (01-EMERSON รุุ่น TCLE)
Model : TCLE 2 HC (ST)
(IN 3/8 ODF , OUT 5/8 ODF) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-22

2,325 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-01-103) (01-EMERSON รุุ่น TCLE)
Model : TCLE 2 HC (ST)
(IN 3/8 ODF , OUT 5/8 ODF) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-22

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว