(ยกเลิก)เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 5 ตัน

(ยกเลิก)เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 5 ตัน

1,055 บาท

(KSPN-02-10)
Model : TIE 5 HW (ANG)
(IN 3/8 SAE , OUT 1/2 SAE) (ท่องอฉาก)
สำหรับน้ำยา R-22

1,055 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-02-10)
Model : TIE 5 HW (ANG)
(IN 3/8 SAE , OUT 1/2 SAE) (ท่องอฉาก)
สำหรับน้ำยา R-22

KSPN