(ยกเลิก)เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 1 ตัน

(ยกเลิก)เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 1 ตัน

935 บาท

(KSPN-01-01)
Model : TI 1 HW (ST)
(IN 3/8 SAE , OUT 1/2 SAE) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-22

935 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-01-01)
Model : TI 1 HW (ST)
(IN 3/8 SAE , OUT 1/2 SAE) (ท่อตรง)
สำหรับน้ำยา R-22

KSPN