(รหัสสินค้า : 005027) แก๊สกระป๋อง สีส้ม TIGER

(รหัสสินค้า : 005027) แก๊สกระป๋อง สีส้ม TIGER

117 บาท

(KSPN-005-07-101) (07-แก๊สกระป๋อง วาล์วเปิดเปิดแก๊สกระป๋อง)
ขนาดบรรจุ 618 ml (350 g)

117 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-07-101) (07-แก๊สกระป๋อง วาล์วเปิดเปิดแก๊สกระป๋อง)
ขนาดบรรจุ 618 ml (350 g)

KSPN

KSPN-005-07-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

กระป๋อง