(รหัสสินค้า : 011072) แคปทิ้ว ขนาด 12500 บีทียู แบบ 1 เส้น

(รหัสสินค้า : 011072) แคปทิ้ว ขนาด 12500 บีทียู แบบ 1 เส้น

45 บาท

(KSPN-011-01-121) (01-แคปทิ้ว แบบชุด)
ขนาด .064 ยาว 32″ จำนวน 1 เส้น
(สำหรับ คอมเพรสเซอร์ SCI RH 207 12290 บีทียู )

45 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-011-01-121) (01-แคปทิ้ว แบบชุด)
ขนาด .064 ยาว 32″ จำนวน 1 เส้น
(สำหรับ คอมเพรสเซอร์ SCI RH 207 12290 บีทียู )

KSPN

KSPN-011-01-121

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด