(รหัสสินค้า : 011006) แคปทิ้ว ขนาด 12500 บีทียู แบบ 2 เส้น

(รหัสสินค้า : 011006) แคปทิ้ว ขนาด 12500 บีทียู แบบ 2 เส้น

105 บาท

(KSPN-011-01-122) (01-แคปทิ้ว แบบชุด)
ขนาด .050 ยาว 35″ จำนวน 2 เส้น
(สำหรับ คอมเพรสเซอร์ SCI RH 207 12290 บีทียู )

105 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-011-01-122) (01-แคปทิ้ว แบบชุด)
ขนาด .050 ยาว 35″ จำนวน 2 เส้น
(สำหรับ คอมเพรสเซอร์ SCI RH 207 12290 บีทียู )

KSPN

KSPN-011-01-122

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด