(รหัสสินค้า : 011096) แคปทิ้ว ขนาด 24000 บีทียู แบบ 2 เส้น

(รหัสสินค้า : 011096) แคปทิ้ว ขนาด 24000 บีทียู แบบ 2 เส้น

110 บาท

(KSPN-011-01-161) (01-แคปทิ้ว แบบชุด)
ขนาด .064 ยาว 40″ จำนวน 2 เส้น
(สำหรับ คอมเพรสเซอร์ SCI PH 39 23490 บีทียู)

110 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-011-01-161) (01-แคปทิ้ว แบบชุด)
ขนาด .064 ยาว 40″ จำนวน 2 เส้น
(สำหรับ คอมเพรสเซอร์ SCI PH 39 23490 บีทียู)

KSPN

KSPN-011-01-161

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด