(รหัสสินค้า : 011026) แคปทิ้ว ขนาด 25000 บีทียู แบบ 4 เส้น

(รหัสสินค้า : 011026) แคปทิ้ว ขนาด 25000 บีทียู แบบ 4 เส้น

145 บาท

(KSPN-011-01-173) (01-แคปทิ้ว แบบชุด)
ขนาด .050 ยาว 35″ จำนวน 4 เส้น
(สำหรับ คอมเพรสเซอร์ SCI NH 41 25828 บีทียู)

145 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-011-01-173) (01-แคปทิ้ว แบบชุด)
ขนาด .050 ยาว 35″ จำนวน 4 เส้น
(สำหรับ คอมเพรสเซอร์ SCI NH 41 25828 บีทียู)

KSPN

KSPN-011-01-173

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด