(รหัสสินค้า : 011090) แคปทิ้ว ขนาด 25000 บีทียู แบบ 5 เส้น

(รหัสสินค้า : 011090) แคปทิ้ว ขนาด 25000 บีทียู แบบ 5 เส้น

185 บาท

(KSPN-011-01-174) (01-แคปทิ้ว แบบชุด)
ขนาด .042 ยาว 20″ จำนวน 5 เส้น
(สำหรับ คอมเพรสเซอร์ SCI NH 41 25828 บีทียู)

185 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-011-01-174) (01-แคปทิ้ว แบบชุด)
ขนาด .042 ยาว 20″ จำนวน 5 เส้น
(สำหรับ คอมเพรสเซอร์ SCI NH 41 25828 บีทียู)

KSPN

KSPN-011-01-174

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด