(รหัสสินค้า : 011028) แคปทิ้ว ขนาด 29000 บีทียู แบบ 3 เส้น

(รหัสสินค้า : 011028) แคปทิ้ว ขนาด 29000 บีทียู แบบ 3 เส้น

140 บาท

(KSPN-011-01-182) (01-แคปทิ้ว แบบชุด)
ขนาด .059 ยาว 36″ จำนวน 3 เส้น
(สำหรับ คอมเพรสเซอร์ SCI NH 47 29002 บีทียู

140 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-011-01-182) (01-แคปทิ้ว แบบชุด)
ขนาด .059 ยาว 36″ จำนวน 3 เส้น
(สำหรับ คอมเพรสเซอร์ SCI NH 47 29002 บีทียู

KSPN

KSPN-011-01-182

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด