(รหัสสินค้า : 011018) แคปทิ้ว ขนาด 29000 บีทียู แบบ 5 เส้น

(รหัสสินค้า : 011018) แคปทิ้ว ขนาด 29000 บีทียู แบบ 5 เส้น

190 บาท

(KSPN-011-01-184) (01-แคปทิ้ว แบบชุด)
ขนาด .050 ยาว 40″ จำนวน 5 เส้น
(สำหรับ คอมเพรสเซอร์ SCI NH 47 29002 บีทียู)

190 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-011-01-184) (01-แคปทิ้ว แบบชุด)
ขนาด .050 ยาว 40″ จำนวน 5 เส้น
(สำหรับ คอมเพรสเซอร์ SCI NH 47 29002 บีทียู)

KSPN

KSPN-011-01-184

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด