(รหัสสินค้า : 011068) แคปทิ้ว ขนาด 33000 บีทียู แบบ 2 เส้น

(รหัสสินค้า : 011068) แคปทิ้ว ขนาด 33000 บีทียู แบบ 2 เส้น

125 บาท

(KSPN-011-01-201) (01-แคปทิ้ว แบบชุด)
ขนาด .075 ยาว 38″ จำนวน 2 เส้น
(สำหรับ คอมเพรสเซอร์ SCI NH 52 33008 บีทียู)

125 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-011-01-201) (01-แคปทิ้ว แบบชุด)
ขนาด .075 ยาว 38″ จำนวน 2 เส้น
(สำหรับ คอมเพรสเซอร์ SCI NH 52 33008 บีทียู)

KSPN

KSPN-011-01-201

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด