(รหัสสินค้า : 011030) แคปทิ้ว ขนาด 33000 บีทียู แบบ 3 เส้น

(รหัสสินค้า : 011030) แคปทิ้ว ขนาด 33000 บีทียู แบบ 3 เส้น

125 บาท

(KSPN-011-01-202) (01-แคปทิ้ว แบบชุด)
ขนาด .059 ยาว 28″ จำนวน 3 เส้น
(สำหรับ คอมเพรสเซอร์ SCI NH 52 33008 บีทียู)

125 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-011-01-202) (01-แคปทิ้ว แบบชุด)
ขนาด .059 ยาว 28″ จำนวน 3 เส้น
(สำหรับ คอมเพรสเซอร์ SCI NH 52 33008 บีทียู)

KSPN

KSPN-011-01-202

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด