(รหัสสินค้า : 011031) แคปทิ้ว ขนาด 33000 บีทียู แบบ 4 เส้น

(รหัสสินค้า : 011031) แคปทิ้ว ขนาด 33000 บีทียู แบบ 4 เส้น

140 บาท

(KSPN-011-01-203) (01-แคปทิ้ว แบบชุด)
ขนาด .055 ยาว 28″ จำนวน 4 เส้น
(สำหรับ คอมเพรสเซอร์ SCI NH 52 33008 บีทียู)

140 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-011-01-203) (01-แคปทิ้ว แบบชุด)
ขนาด .055 ยาว 28″ จำนวน 4 เส้น
(สำหรับ คอมเพรสเซอร์ SCI NH 52 33008 บีทียู)

KSPN

KSPN-011-01-203

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด