(รหัสสินค้า : 011045) แคปทิ้ว FURUKAWA .036 (#20) 200 ฟุต

(รหัสสินค้า : 011045) แคปทิ้ว FURUKAWA .036 (#20) 200 ฟุต

810 บาท

(KSPN-011-03-103) (03-แคปทิ้ว แบบม้วน)

810 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-011-03-103) (03-แคปทิ้ว แบบม้วน)

KSPN

KSPN-011-03-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน