(รหัสสินค้า : 011047) แคปทิ้ว FURUKAWA .050 (#18) 200 ฟุต

(รหัสสินค้า : 011047) แคปทิ้ว FURUKAWA .050 (#18) 200 ฟุต

945 บาท

(KSPN-011-03-105) (03-แคปทิ้ว แบบม้วน)

945 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-011-03-105) (03-แคปทิ้ว แบบม้วน)

KSPN

KSPN-011-03-105

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน