(รหัสสินค้า : 011049) แคปทิ้ว FURUKAWA .059 (#16.5) 200 ฟุต

(รหัสสินค้า : 011049) แคปทิ้ว FURUKAWA .059 (#16.5) 200 ฟุต

910 บาท

(KSPN-011-03-107) (03-แคปทิ้ว แบบม้วน)

910 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-011-03-107) (03-แคปทิ้ว แบบม้วน)

KSPN

KSPN-011-03-107

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน