(รหัสสินค้า : 011053) แคปทิ้ว FURUKAWA .080 (#14) 200 ฟุต

(รหัสสินค้า : 011053) แคปทิ้ว FURUKAWA .080 (#14) 200 ฟุต

1,485 บาท

(KSPN-011-03-111) (03-แคปทิ้ว แบบม้วน)

1,485 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-011-03-111) (03-แคปทิ้ว แบบม้วน)

KSPN

KSPN-011-03-111

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน