(รหัสสินค้า : 013142) แคปพัดลม ทั่วไป แบบมีขาเสียบ ขนาด 60 MFD

(รหัสสินค้า : 013142) แคปพัดลม ทั่วไป แบบมีขาเสียบ ขนาด 60 MFD

165 บาท

(KSPN-013-19-102) (19-แคปพัดลม อื่นๆ)
แบบกลม (ทรงกระบอก) (160VAC)

Placeholder

165 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-19-102) (19-แคปพัดลม อื่นๆ)
แบบกลม (ทรงกระบอก) (160VAC)

KSPN

KSPN-013-19-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน