(รหัสสินค้า : 013141) แคปพัดลม แบบกลม (ทรงกระบอก)

(รหัสสินค้า : 013141) แคปพัดลม แบบกลม (ทรงกระบอก)

139 บาท

(KSPN-013-01-109) (01-แคปพัดลม แบบกลม ทรงกระบอก)
ขนาด 10 MFD (370/400VAC)

139 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-01-109) (01-แคปพัดลม แบบกลม ทรงกระบอก)
ขนาด 10 MFD (370/400VAC)

KSPN

KSPN-013-01-109

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน