(รหัสสินค้า : 013004) แคปพัดลม แบบกลม (ทรงกระบอก)

(รหัสสินค้า : 013004) แคปพัดลม แบบกลม (ทรงกระบอก)

69 บาท

(KSPN-013-01-105) (01-แคปพัดลม แบบกลม ทรงกระบอก)
ขนาด 3.5 MFD (350/400/450VAC)

69 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-01-105) (01-แคปพัดลม แบบกลม ทรงกระบอก)
ขนาด 3.5 MFD (350/400/450VAC)

KSPN

KSPN-013-01-105

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน