(รหัสสินค้า : 013028) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ

(รหัสสินค้า : 013028) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ

80 บาท

(KSPN-013-02-113) (02-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ)
ขนาด 10 ไมโคร (MFD)
(500VAC) (428956)

80 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-02-113) (02-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ)
ขนาด 10 ไมโคร (MFD)
(500VAC) (428956)

KSPN

KSPN-013-02-113

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน