แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ

แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ

สินค้าแนะนำ

118 บาท

(KSPN-013-02-115) (02-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ)
ขนาด 12.5 ไมโคร (MFD)
(450VAC)

118 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-02-115) (02-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ)
ขนาด 12.5 ไมโคร (MFD)
(450VAC)