(รหัสสินค้า : 013050) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีขาเสียบ

(รหัสสินค้า : 013050) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีขาเสียบ

58 บาท

(KSPN-013-03-108) (03-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีขาเสียบ)
ขนาด 4 ไมโคร (MFD)
(400VAC)

58 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-03-108) (03-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีขาเสียบ)
ขนาด 4 ไมโคร (MFD)
(400VAC)

KSPN

KSPN-013-03-108

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน