(รหัสสินค้า : 013059) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ

(รหัสสินค้า : 013059) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ

29 บาท

(KSPN-013-02-102) (02-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ)
ขนาด 1.2 ไมโคร (MFD)
(400V)

29 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-02-102) (02-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ)
ขนาด 1.2 ไมโคร (MFD)
(400V)

KSPN

KSPN-013-02-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน