(รหัสสินค้า : 013138) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีขาเสียบ

(รหัสสินค้า : 013138) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีขาเสียบ

105 บาท

(KSPN-013-03-115) (03-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีขาเสียบ
ขนาด 12.5 ไมโคร (MFD)
(400VAC)

105 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-03-115) (03-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีขาเสียบ
ขนาด 12.5 ไมโคร (MFD)
(400VAC)

KSPN

KSPN-013-03-115

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน