(รหัสสินค้า : 013139) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีขาเสียบ

(รหัสสินค้า : 013139) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีขาเสียบ

29 บาท

(KSPN-013-03-102) (03-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีขาเสียบ)
ขนาด 1.2 ไมโคร (MFD)
(400V)

29 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-03-102) (03-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีขาเสียบ)
ขนาด 1.2 ไมโคร (MFD)
(400V)

KSPN

KSPN-013-03-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน