(รหัสสินค้า : 013021) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ

(รหัสสินค้า : 013021) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ

36 บาท

(KSPN-013-02-104) (02-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ)
ขนาด 2 ไมโคร (MFD)
(450V)

36 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-02-104) (02-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ)
ขนาด 2 ไมโคร (MFD)
(450V)

KSPN

KSPN-013-02-104

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน