(รหัสสินค้า : 001023) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ

(รหัสสินค้า : 001023) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ

52 บาท

(KSPN-013-02-110) (02-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ)
ขนาด 6 ไมโคร (MFD)
(250/500V)

52 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-02-110) (02-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ)
ขนาด 6 ไมโคร (MFD)
(250/500V)

KSPN

KSPN-013-02-110

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน