(รหัสสินค้า : 013024) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ

(รหัสสินค้า : 013024) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ

118 บาท

(KSPN-013-02-118) (02-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ)
ขนาด 16 ไมโคร (MFD)
(400/450/500V)

118 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-02-118) (02-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ)
ขนาด 16 ไมโคร (MFD)
(400/450/500V)

KSPN

KSPN-013-02-118

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน